СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВСКА

ЕКОНОМИСТ

1.Дали сте родени и израснати во село или град? 

Во град.

2.дали местото на кое растевте, сметате дека имаат влијание врз вашите одлуки?

Само во некои аспекти.

3.Дали за школување бевте поттикнати или немавте подршшка од вашите родители?

Безрезервна подршка и поттик од родителите за се.

4Дали при школувањето имавте потешкотии поради вашиот пол/род?

Не.никогаш не сум почуствувала потешкотии од таа природа

5.Колкав беше сооддносот на машки/женски студенти?

60/40

6.Дали се соочивте со потешкотии или предизвици при отворањето на бизнисот, само поради тоа што сте жена?

Не

7.Дали некогаш сте искусиле/почувствувале помала доверба кај клиентите само заради родот/полот?

Не

8.Дали поради истото сте имале потешкотии со институциите? да Дали имате вработени и од кој пол/род се?

Жени и мажи

10.Дали сметате дека денес на жената и е многу полесно да отвори сопствен бизнис отколку во минатото? (или се работи за индивидуални случаеви?)

Да

11.Дали (доколку имате) имавте и имате подршка од вашиот партнер? Да

12.Дали имањето партнер ви помогна или одмогна, отежни работата?

Помага

13.Дали сте остварени како мајка?

Да

Дали децата ви претставувале пречка и некогаш сте помислиле ека без нив би биле поуспешни?

Не, никогаш.

Ви помага ли партнерот во домаќинството?

Да

16.Дали вашиот партнер активно учествувал врз растењето и воспитувањето на децата?

Да

17.Се согласувате ли со ставот дека доколку жената е сама и без деца би постигнала поголем успех?

Не,ако сакаш да успееш тие се една причина повеќе

ИСКУСТВО КОЕ СТЕ ГО ИСКУСИЛЕ, А ГО НЕМАШЕ ВО ПРАШАЛНИКОТ Периодот кога јас почнував со бизнис општеството не беше подготвено за тие промени и најголем дел од потешкотиите потекнуваа од тоа да има институционални пречки ВИ БЛАГОДАРИМЕ!!!!!!