Jun. 15, 2021

ЖЕНА ПРЕМИЕР

НЕ ЗНАМ КОЛКУ БАЈКОВИТО ЗВУЧИ, НО СВЕТОТ МИСЛИ ИЛИ ОНИЕ КОИ САКААТ ДА ИМ ДАДЕШ ЛИСТИ ПОЛНИ СО СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ДЕКА ЖЕНАТА ВО МАКЕДОНИЈА Е НА ВИСОКО НИВО ТОКМУ ПОРАДИ ЖЕНСКОТО ЛОБИ КОЕ СЕ ВОДЕЛО, КАКО И ЖЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ШТО ЗА ЧУДП НА НАШЕ НЕЗНАЕЊЕ ЖЕНАТА ВО МАКЕДОНИЈА Е И ТЕ КАКО ПОЛИТИЧКИ АКТИВНА , А ДА НЕ ЗБОРУВАМ ЗА ТОА КОЛКУ Е ВАЖНА. ПОДАТОЦИТЕ ( КОИ ЌЕ ГИ СПОДЕЛАМ СЕ ПД КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКБИ ПРАВА НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА ИЛИ КЕМ) ВИДЕТЕ БОГАТИ ШТО НЕ СМЕ ЗНАЕЛЕ НЕКОИ ОД НАС ДЕКА ВО 2000 ГОДИНА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА ИЗНЕСУВАЛЕ САМО 6,6%. СЕ СЛУЧУВА ЧУДО СЕ ПРАВИ ЛОБИ ПА ЗДРУЖЕНИЕ КОЕ СОРАБОТУВА НАДВОР ОД ГРАНИЦИТЕ НА НАШАТА ТАТКОВИНА И ПАЗЕТЕ СЕГА Република Македонија има заокружен систем од закони и стратешки документи за родова
рамноправност и недискриминација, врз основа на кој е изградена националната родова
машинерија - според многу оценки, најразвиена во Југоисточна Европа.
Родовата машинерија се состои од: сектор за еднакви можности при Министерството за
труд и социјална политика, правен застапник, Интер-ресорска консултативна и советодавна
група за еднакви можности на жените и мажите, комисии за еднакви можности на жените
и мажите во Парламентот и во 83 локални самоуправи, координатори во министерствата,
локалните совети и 10 национални институции, Клуб на пратенички, Народен правобранител со заменик за родова рамноправност, Македонско женско лоби и многубројни
невладини организации од ова поле. НА МЕНЕ НАЈМНОГУ ОСТАВИ ВПЕЧАТОК ДЕКА СМЕ НАЈРАЗВИЕНИ ПО ОВА ПРАШАЊЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА. ИЗВИНЕТЕ НА ОВОЈ МОЈ САРКАЗАМ , НО ДОБРО ДО КОГА ЌЕ СЕ ЛАЖЕМЕ КАКО ЌЕ СИ ПОМОГНЕМЕ АКО СЕТО ОВА Е САМО БРОЈКА НА ХАРТИЈА. ПОЛИТИКАТА Е ВО МАШКИ РАЦЕ. АЈДЕ ДА СИ ПРИЗНАЕМЕ БАРЕМ ТУКА ДОМА. КОЈА ПАРТИЈА СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАЛА РЕАЛНО ЗА РОДОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА..... ЗОШТО? СЕ ВРТАТ ПО ФОТЕЉИТЕ. ДАЈТЕ ВИСТИНСКИ ДА СЕ ТРГНЕМЕ ОД КАНЏИТЕ НА ЛАЖНАТА СТАТИСТИКА ЗНАЕМЕ ЗА КОГО И ДА СЕ БОРИМЕ ЗА НАШИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПРАВА СО НАШИТЕ ЛАКИРАНИ НОКТИ.